Spoed – Medisch Centrum Stedebroec – Bovenkarspel
Welkom op de website van Medisch Centrum Stedebroec

In ons gezondheidscentrum kunt u terecht voor tal van disciplines, zoals huisartsenzorg, podotherapie, thuiszorg, verloskunde, ergotherapie,fysiotherapie, diëtetiek en GGZ.
Vlak naast winkelcentrum het 'Streekhof' met ruim voldoende parkeergelegenheid.

Medisch Centrum Stedebroec Hoofdstraat 25 1611 AB Bovenkarspel
Spoed

Spoed

Als elke seconde telt belt u: 112.

Voor spoedgevallen tussen 8:00 uur en 17:00 uur belt u met ons praktijknummer 0228-531100 (optie 1).

Voor spoedgevallen na 17:00 uur, in het weekend en op feestdagen belt u met de Centrale Huisartsenpost West-Friesland.

Er wordt van u verwacht dat u eerst belt met telefoonnummer: 0229-297800.

http://www.huisartsenpostwf.nl/