Ongewenst gedrag – Medisch Centrum Stedebroec – Bovenkarspel
Welkom op de website van Medisch Centrum Stedebroec

In ons gezondheidscentrum kunt u terecht voor tal van disciplines, zoals huisartsenzorg, podotherapie, thuiszorg, verloskunde, ergotherapie,fysiotherapie, diëtetiek en GGZ.
Vlak naast winkelcentrum het 'Streekhof' met ruim voldoende parkeergelegenheid.

Medisch Centrum Stedebroec Hoofdstraat 25 1611 AB Bovenkarspel
Ongewenst gedrag

Ongewenst gedrag

Het komt helaas weleens voor dat de huisartsenpraktijk te maken krijgt met vormen van agressie. Denk bijvoorbeeld aan schreeuwen, schelden, beledigen of zelfs vernielingen of fysiek geweld. In onze praktijk is agressief gedrag onacceptabel.

Wanneer u zich ziek voelt of wanneer een dierbare ziek is, kunt u soms wat ongeduldiger en sneller boos zijn. Dat begrijpen wij heel goed, wij werken immers elke dag met zieke mensen. Wij zijn hulpverlener, maar ook mens, en kunnen dus ook fouten maken. Als er iets niet goed gaat of als u het niet eens bent met de zorg die u krijgt, dan kunt u vragen om een gesprek (niet aan de balie). We gaan dan samen in gesprek en zoeken dan samen met u naar oplossingen. Dat is fijn voor u en wij leren hier weer van.

Wat is agressief gedrag?

Alle daden van vijandigheid, zowel in verbale als fysieke zin gericht op een andere persoon met de bedoeling deze te bedreigen, te intimideren, te beledigen, te discrimineren of lichamelijk letsel toe te brengen of gericht op het opzettelijk vernielen van andermans goederen of bezittingen.

Preventieve maatregelen

Bij Huisartsenpraktijk Kreuger hebben we de volgende maatregelen om agressie te voorkomen en tegen te gaan:

  • er is een protocol opgesteld: Omgaan met agressie, maar ook een beleid opgesteld over ongewenst gedrag
  • al onze medewerkers zijn hiervan op de hoogte
  • agressie wordt intern gemeld en bespreekbaar gemaakt
  • onze medewerkers geven zelf het goede voorbeeld door servicegericht, klantvriendelijk en behulpzaam te zijn en rust uit te stralen
  • de patiënt moet kunnen rekenen op respect en privacy

Omgaan met agressie

Bij agressief gedrag proberen we de situatie te stabiliseren door de persoon hierop aan te spreken. Als het nodig is, halen we daar een collega of de huisarts bij. Als dit niet werkt, beëindigen we het gesprek en vragen we de persoon om weg te gaan. Als diegene dat niet doet, bellen we de politie. Afhankelijk van de situatie kunnen wij ervoor kiezen aangifte doen bij politie.

Ontzegging toegang en uitschrijving uit praktijk

Soms is er sprake van ontoelaatbaar gedrag, bijvoorbeeld fysiek geweld of vernielingen van goederen. Ook kan het voorkomen dat agressief gedrag bij dezelfde persoon vaak terugkomt. In dit soort gevallen hebben wij het recht deze persoon permanent de toegang tot de praktijk te ontzeggen en/of deze persoon uit te schrijven als patiënt bij onze praktijk. Per situatie beoordelen we wat het meest gepast is.

Aangifte bij de politie

Bij ernstige bedreigingen, vernielingen en fysieke agressie doen wij altijd aangifte bij de politie.

Schadeclaim/verhaal

De dader is aansprakelijk voor de door hem of haar aangerichte schade. De praktijk vergoedt aan bezoekers geen schade, die wordt in alle gevallen op de dader verhaald.