Kinderergotherapie – Medisch Centrum Stedebroec – Bovenkarspel
Welkom op de website van Medisch Centrum Stedebroec

In ons gezondheidscentrum kunt u terecht voor tal van disciplines, zoals huisartsenzorg, podotherapie, thuiszorg, verloskunde, ergotherapie,fysiotherapie, diëtetiek en GGZ.
Vlak naast winkelcentrum het 'Streekhof' met ruim voldoende parkeergelegenheid.

Medisch Centrum Stedebroec Hoofdstraat 25 1611 AB Bovenkarspel
Kinderergotherapie

Kinderergotherapie

Een kinderergotherapeut is gespecialiseerd in het verbeteren van de zelfstandigheid bij kinderen op school, thuis en in hun vrije tijd. Daarbij staan de volgende gebieden centraal:

  • Zelfredzaamheid
  • Fijne motoriek en (voorbereidend) schrijven
  • Werkhouding, planning en organisatie
  • Zintuiglijke informatieverwerking

De kinderergotherapeut begeleidt kinderen spelenderwijs met een doelgerichte aanpak. Daarnaast geeft zij training, begeleiding en advies aan kinderen, ouders, leerkrachten en overige betrokkenen.

Vergoeding en directe toegankelijkheid

Ergotherapie wordt 10 uur per jaar vergoed vanuit het basispakket van uw zorgverzekering. Aangezien kinderen geen eigen risico hebben, kunnen de kosten direct worden gedeclareerd bij de zorgverzekeraar. Daarbij is de kinderergotherapie direct toegankelijk voor de meeste zorgverzekeraars. Dit houdt in dat kinderen aangemeld kunnen worden zonder verwijzing van een (huis)arts. Meer informatie over de kinderergotherapie kunt u vinden op de website: www.kinderergotherapievooruit.nl.

06 57 55 64 91
info@kinderergotherapievooruit.nl

Welkom - Kinderergotherapie Vooruit